11 de gener de 2014

Agraïment
"És més: d'una vegada per sempre, sabíem que la literatura, com l'art, no eren uns productes autònoms deslligats de l'estructura social a la qual pertanyien i que, en conseqüència, tot estudi literari que no tingués en compte la seva inclusió en un conjunt superior que abastés la cultura i la civilització que els emmarcava, els empetitia i els empobria, al mateix temps que es limitava a un coneixement abstracte de l'obra literària analitzada."


J.M. Castellet. Retall d' INICIACIÓ A LA POESIA DE SALVADOR ESPRIU. Edicions 62.

Imatge: Internet