24 de març del 2015

Swinging Christmas...
 ... o quan les paraules, les imatges i la música es troben en una cruïlla. 

Swinging Christmas
Benjamin Lacombe i Olivia Ruiz
Ed. Baula